fisicaaccelerada.cat

Continguts de física.

CAMP MAGNÈTIC

Un camp magnètic és una entitat física generada per càrregues en moviment existents o partícules quàntiques amb rotacions, i que produeix força sobre altres càrregues que en són afectades. El camp magnètic envolta el corrent, el dipol i el camp elèctric variable. Té la seva pròpia energia i la densitat d’energia és proporcional al quadrat de la intensitat del camp. Al Sistema Internacional d’Unitats es mesura en tesles.

Els camps elèctrics i magnètics estan estretament relacionats de dues maneres: primer, segons les equació de Maxwell, un canvi en qualsevol dels dos camps pot provocar, induir i canviar l’altre camp. En segon lloc, segons la teoria especial de la relativitat d’Einstein, la força magnètica en un marc de referència inercial pot ser la força magnètica en un altre marc de referència i viceversa. Junts, aquests dos camps formen un camp electromagnètic, que se sap que hi ha darrere de fenòmens com la llum i altres ones electromagnètiques.

Dipol elèctric: sistema en el qual dues càrregues elèctriques de signes oposats i d’igual magnitud es troben a prop.

© 2021 fisicaaccelerada.cat

Autor Anders Norén