fisicaaccelerada.cat

Continguts de física.

QUÈ ÉS?

Es una part de la física que tracta les propietats dels camps magnètics i les interaccions entre els imants. El seu origen prové dels filòsofs grecs a Magnèsia, una ciutat de Grècia on hi havia una quantitat molt gran d’un mineral negre capaç d’atraure objectes metàl·lics i transmetre’ls aquesta propietat (magnetisme). Aquest mineral és el magnetita.

També podem trobar altres minerals amb les mateixes propietats, com per exemple, els imants naturals i els imants artificials. D’una banda, els imants naturals són aquells creats per efectes de processos interns de la Terra com per exemple, la pressió o la temperatura. Un exemple d’imant natural serien les ferrites de l’interior de la Terra, responsables del camp magnètic extern de la Terra. D’altra banda, els imants artificials són aquells que l’home ha creat i són més poderosos que els imants naturals. Normalment són aliatges de materials ferromagnètics. Un exemple d’imants artificials són els imants de neodimi, que són els mes poderosos.

La força magnètica és la tercera gran força física després de la gravitatòria i l’elèctrica. Principalment es dóna pel moviment de càrregues elèctriques, com pot ser l’electricitat, però també es dóna en certs metalls per motius de configuració interna i es creen els imants.

L'electricitat i el magnetisme

Hi ha tres tipus per classificar un material pel seu comportament magnètic.

Substàncies diamagnètiques: son uns materials que tenen un magnetisme molt dèbil i provoca la repulsió dels imants. Quan entra en un camp magnètic i s’introdueix un altra té el mateix sentit que l’exterior i per això es creen forces de repulsió. Per exemple el bismut o el coure.
Substàncies paramagnètiques: son els materials que poden magnetitzar-se quan son dominats per un altre camp magnètic extern, s’imanten en el mateix sentit. Això vol dir que el camp magnètic extern travessa una matèria paramagnètica que és una mica més reforçat. Per exemple l’alumini o el bari. 
Substàncies ferromagnètiques: son uns materials que son magnetitzats quan son exposats a l’acció d’un camp magnètic i continuen magnetitzades durant un temps quan la presència del camp ja no hi és. Per exemple el ferro o el níquel.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5duDOVBCLKk

© 2021 fisicaaccelerada.cat

Autor Anders Norén