fisicaaccelerada.cat

Continguts de física.

M.R.U.A.

El M.R.U.A. (moviment rectilini uniformement accelerat) és el moviment que fa un objecte quan es desplaça en una trajectòria rectilínia (recte) amb una acceleració constant però la velocitat no ha de ser específicament constant, pot anar variant.

En el Sistema Internacional (SI), les unitats son les següents: 

  • Posició: m. (metres).
  • Velocitat:  m/s. (metres per segon).
  • Temps: s. (segons).
  • Acceleració:: m/s2 . (metres per segons al quadrat).

Exemples:

  • Quan el M.R.U.A. té una acceleració amb el mateix sentit i velocitat. El mòdul de la velocitat augmenta amb el temps. (caiguda lliure i llançament vertical cap avall)
  • Quan el M.R.U.A. té una acceleració amb sentit contrari amb la velocitat. El mòdul de la velocitat disminueix amb el temps. (Llançament vertical cap amunt amb una altura màxima).

EXEMPLES ( exercicis del llibre):

  1. Un motorista que circula a 210km/h frena amb una acceleració constant d’1’5m/s2. Calcula:

a) El temps que triga a aturar-se.

b) La distància que recorre fins que s’atura.

2. Un mòbil que parteix amb velocitat inicial de 2m/s i acceleració de 5 m/s2 recorre 225m. Calcula:

a) La velocitat final que assoleix.

b) El temps emparat.

© 2021 fisicaaccelerada.cat

Autor Anders Norén