fisicaaccelerada.cat

Continguts de física.

CAIGUDA LLIURE

Quan deixem caure una esfera (caiguda lliure), és  a dir, amb una velocitat inicial de zero (v0=0) observem que l’esfera cau cap a baix i augmenta la seva rapidesa. En canvi, si llancem l’esfera cap  a dalt (llançament vertical), estem produint una velocitat inicial en direcció a dalt i, per tant, la rapidesa disminueix fins un punt en el que la velocitat (o rapidesa) arriba al punt més alt convertint-se en zero i després inicia novament la caiguda.

Aquests dos fenòmens, la caiguda lliure i el llançament vertical, corresponen a un cas particular del moviment rectilini uniformement accelerat, on l’acceleració que actua en el moviment és la gravetat terrestre (a=g) amb un valor de -9’8 m/s2, ja que és un vector dirigit cap a baix.

  • Per tant, tenim dues equacions:

Sabem que quan t= tp (temps de pujada), Vy= 0, és a dir, substituïrem aquestes dades en la segona equació, perquè ha diferencia de la primera equació tinc les variables que necessito per substituir.

Per tant, el temps de vol (temps que la pilota perdura en l’aire) serà el doble de temps de pujada:

  • Ara ja sabem que quan el temps és igual al temps de pujada val 3 segons:

Y= h.màx

  • Finalment, utilitzarem la primera equació, ja que tenim les variables necessàries per poder resoldre l’equació:

Fórmules

© 2021 fisicaaccelerada.cat

Autor Anders Norén