fisicaaccelerada.cat

Continguts de física.

altres informacions

Informació sobre la velocitat, l’acceleració i més: ACCELERATS.CAT

Informació sobre la trajectòria i més:TRAJECTORY.CAT

Informació sobre el moviment i més:MOVFISICA.CAT

Informació sobre el moviment circular i més:MOVCIRCULAR.CAT

1Informació sobre el moviment rectilini uniforme i més :MRU.CAT

Informació sobre Newton i més:LLNEWTON.CAT

pròxim Publicar

Deixar una resposta

© 2021 fisicaaccelerada.cat

Autor Anders Norén